Coronaprotocol

Ondanks de beperking van het aantal bezoekers zijn we blij dat we u (nog) mogen ontvangen. Naast de diverse hygiënemaatregelen, zoals het veelvuldig schoonmaken van contactpunten zoals deurklinken en de toiletten, hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen om u op een veilige manier te kunnen ontvangen.

Bezoek aan de film

Blijf op de hoogte

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Wij volgen het RIVM en de GGD nauwgezet en passen ons beleid aan zodra daar aanleiding toe is en houden u via onze website op de hoogte van eventuele verdere maatregelen.